CHÍNH SÁCH THANH TOÁN CỦA FEDIC

 

Có 2 hình thức thanh toán, quý khách hàng có thể lựa chọn hình thức thuận tiện và phù hợp với mình nhất:

Cách 1: Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại địa chỉ của Công ty Fedic với số tiền và tiến độ theo hợp đồng đã ký. 

Cách 2: Chuyển khoản ngân hàng. Quý khách hàng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng Fedic cung cấp với số tiền và tiến độ theo hợp đồng đã ký. 

  • Lưu ý

Nội dung chuyển khoản ghi rõ số hợp đồng hoặc hóa đơn. Sau khi chuyển khoản, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận và thực hiện cung cấp sản phẩm/ dịch vụ theo thỏa thuận. Nếu sau thời gian thỏa thuận mà chúng tôi không cung cấp sản phẩm/ dịch vụ hoặc không phản hồi lại, quý khách hàng có thể gửi khiếu nại trực tiếp về địa chỉ trụ sở và yêu cầu bồi thường nếu chứng minh được sự chậm trễ làm ảnh hưởng đến kinh doanh của quý khách hàng.