NỘI THẤT NHÀ HÀNG ỐC THẢO – QUẬN 8

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư:  Chú Tuấn

Dự án:  Seafood & Beer Ốc Thảo

Hạng mục:  Hoàn thiện và Nội thất

Triển khai: Fedic Decor