THE LITTE MODERN HOUSE

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư:  Chị Thảo

Dự án:  Nhà phố Hiện Đại- Q12

Hạng mục:  Thiết kế – Thi công trọn gói

Triển khai: TS.KTS Lê Hương Giang- Đội thi công F1 Fedic