PACIFIC HEATHCARE OFFICE

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư:  Ms Maturos Jampadang

Dự án:  Văn phòng Tập đoàn Pacific Heathcare VN

Hạng mục:  Thiết kế- Thi công nội thất

Tổng thầu: Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng FEDIC