Phong cách sống Wabi Sabi

Triết lý Wabi Sabi là một phong cách sống hướng con người, đến sự bình an và tìm kiếm vẻ đẹp nơi những gì không hoàn hảo. Vẻ đẹp của những bất toàn, sự vô thường và dang dở.