FINE89 COFFEE | BẢO LỘC

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư:  Chị Lệ

Dự án:  Fine89 Coffee – Bảo Lộc

Hạng mục:  Thiết kế- Thi công trọn gói công trình

Triển khai: NTK Phan Minh Chiến- Đội thi công Fedic Decor