NGUYEN COFFEE SHOP

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư:  Chị Trâm

Dự án:  Nguyễn Coffee

Hạng mục:  Thiết kế  và Thi công nội thất

Triển khai: KTS Phan Minh Chiến – Đội ngũ Fedic Decor