THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư:  Chị Thu

Dự án:  Nội thất Nhà phố – Quận 6

Hạng mục:  Thi công nội thất

Triển khai: Fedic Decor