Ho khau can ho

Nhật Bản là hình mẫu cho sự giản dị, thanh tịnh trong phong cách sống. Chính vì thế, những ngôi nhà mang phong cách Zen -Thiền của Nhật sớm được ưa chuộng..