TU XUONG MEDICAL SPA

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư:  Chị Mai 

Dự án:  Medical Spa Tú Xương

Hạng mục:  Thiết kế Nội thất 

Triển khai: Fedic Decor