PHONG CÁCH SỐNG

Phong cách sống của một người sẽ quyết định giá trị họ mang lại cho cuộc sống, cũng như giá trị họ nhận được từ cuộc sống. Nó góp phần định hình và hoàn thiện thế giới quan của chúng ta. Trong lĩnh vực thiết kế nội thất, phong cách sống là chiếc cầu nối giúp nhà thiết kế bước vào bên trong tâm hồn phức tạp và sâu sắc của người gia chủ. 

Có thể bạn quan tâm

Verified by MonsterInsights